Skip to main content

De carnavalsvereniging van Maasbracht werd opgericht op 18 januari 1960 in het zaaltje van café Marktzicht van Sjeng Mestrom. De grote gangmakers waren toen Sef van Kempen en Wiel Verheesen. De Tempel kwam terecht bij café annex kegelbaan van Thieu van meester Janssen. Nadien werd regelmatig van Tempel gewisseld, waarbij Café-Zaal Fred Puts de boventoon voerde.

 foto
De eerste medaille.

De naam

Uiteraard moest de pas opgerichte vereniging een naam krijgen. Daartoe werd het hoofd van de school, meester Maessen geraadpleegd. Na lang wikken en wegen werd in gezamenlijk overleg besloten om te kiezen voor de naam “HOONDERSTASTERS”. De achtergrond van deze naam is uitgebreid beschreven in de carnavalsgazet van 1960. Echter, met name bij de redactie van de toenmalige Maas- en Roerpost viel de naam niet in goed aarde met als gevolg dat enige tijd later de naam is gewijzigd in de “HOONDER”.

De eerste Raad van Elf

Een Raad van Elf werd geformeerd, bestaande uit “jongelingen van goede naam en faam, zonder smet of blaam”. Het waren (in willekeurige volgorde): Fons Wilms, Jantje Maessen, Pierre Smeets, Frans Theunissen, Jan van Cruchten, Louis Krekelberg, André Verhoeven, Jan Knoops, Jac Peeters, Jac Reuten en Jan Simonis. In het 6e levensjaar van de vereniging bestond de Raad van Elf uit o.a. Frans Adams, Jac Beurskens, Theo Daemen, Sjra Linssen, Huub Hennissen, Herman Klerckx, Jantje Maessen, Wiel Terporten, Jantje Theelen en Frans Theunissen. Later nog Jaap Dubbeldam, Theo Wilms, Piet Kruijf, Joop van Dongen, Jac Reuten, Pierre Smeets etc.

foto
Frans Theunissen.
foto
Jan Theelen.
foto
Jaap Dubbeldam.
foto
Joop van Dongen.
foto
Theo Wilms.
foto
Jac Beurskens.
foto
Piet Kruijf.
foto
Herman Klerckx

 Dansmarietjes

Als dansmarietje fungeerde aanvankelijk Irene Verheesen (electro), die vanaf 1966 versterking kreeg van Marleen en Ans Birk en Nicole Smeets. Nog later volgde Yvonne de Wit, Veronique van Bussel, in 1969 gevolgd door Monique en Gemma Klerckx, Miranda Dahmen en Juliëtte Smeets. In latere jaren zijn uiteraard nog tal van dansmarietjes de revue gepasseerd.

foto
De dansmarietjes in 1966.

v.l.n.r. :Veronique van Bussel, Gemma Klerckx, Yvonne de Wit, Monique Klerckx, Nicole Smeets, Marleen Birk, Ans Birk

De eerste Prins

Na lang overleg met de ouders, die aanvankelijk allerhande bezwaren opperden, werd de eerste Prins gevonden in de persoon van Wim Krekelberg. Op 14 februari sprong deze in de afgeladen Zaal Sentjens te voorschijn uit een levensgrote kip. Compleet in een jaquet, prinsemantel en prinsemuts ging Prins Wim I de carnaval in onder het doeltreffende motto “NEET KAKELE, MER MITDOON”.

De eerste gazet

In 1960 verscheen ook de eerste carnavalsgazet, 12 pagina’s dik. Afgezien van één enkele keer in de beginjaren, is de gazet jaarlijks verschenen, vanaf 1990 onder de uitmuntende redactie van Tuur Deneer.

De eerste Bonte Avonden

foto
Pierre Cnoops als “De Jaeger”.

Omdat Pierre Cnoops in 1963 in Eijsden kampioen buutreedner werd met zijn buut “De Jaeger”, valt aan Maasbracht de eer te beurt om in 1964 het provinciale buuttekampioenschap te organiseren. Dankbaar werd gebruik gemaakt van het genereuze aanbod van dhr Sieb Houben om gebruik te maken van zijn fabriekshal. Hoewel erg veel werk verzet moest worden, slaagde de vereniging erin om in die hal twee avonden te organi-seren voor telkens circa 1.000 personen, afkomstig van Eijsden tot de Mookerhei. In 1965 presteerde Pierre Cnoops het om nog eens kampioen te worden met de buut “de Architect”. In 1967 won Pierre de Gouden Narrekap, terwijl hij in 1971 met de buut “de Douane” voor de derde keer buuttekampioen werd, niet alleen een grote verdienste voor hemzelf, maar ook voor de carnaval in ’t algemeen. In het seizoen 2003/2004 heeft Pierre zijn 44-jarig jubileum als buutreedner gevierd.

De “kartrekkers”

foto
Pierre Smeets.

Uiteraard kwamen en gingen de Prinsen met de regelmaat van de klok. In 1967 trad voor het eerst ook een Prinses op de voorgrond. Het duurde vervolgens nog tot 1986 voordat de eerste adjudant werd gepresenteerd. In latere jaren werd de Prins regelmatig door twee of drie adjudanten vergezeld.

De leidinggevende functies waren regelmatig aan fluctuaties onderhevig. Na vier jaar presidentschap van Sef van Kempen, werd de vereniging de daarop volgende vier jaar geregeerd door Wim Krekelberg. Deze werd daarna opgevolgd door o.a. Pierre Smeets, Henk de Wit, Har Leyendeckers, Broer Roumen en vanaf 2000 door de “gewichtige” Huub Rovers.

Van het eerste optreden van Pierre Smeets als President is vermeldenswaardig dat deze toen voor het eerst en vol trots het van Wim Krekelberg overgenomen smetteloos witte presidentsjasje droeg. Voor aanvang van de Bonte Avond, nabij het buffet van Sentjens, vond een lichtelijk aangeschoten persoon het wel op z’n plaats om aan de carnavalsvereniging een dienblad bier aan te bieden. Waarschijnlijk door een al te groot enthousiasme, struikelde de gulle gever met het volle dienblad met als gevolg dat het kostelijke gerstenat terecht kwam op het prachtige witte jasje van Pierre. Geheel doorweekt toog President Pierre huiswaarts om zijn pronkstuk te verruilen voor een minder chique outfit. Niet alleen de Presidenten, maar ook de vorsten volgden elkaar op. Achtereenvolgens traden o.a. als vorst voor het voetlicht Wiel Verheesen, Pierre Smeets, Herman Klerckx, Wout de Bot, Lou Vranken, Leo van Bussel, Jac Thomassen, Jan Dahmen, Jan Cremers en tegenwoordig Berend Viswat. Zoals uit de Hiervoor opgenomen opsommingen blijkt, is er binnen de carnavalsvereniging steeds een “harde kern” aanwezig geweest, waardoor de continuïteit gewaarborgd is gebleven.

Carnavalsmuziek

In de beginjaren en ook de jaren erna beschikte de vereniging over een hofkapel. Diverse muzikanten uit Brachterbeek verzorgden met plezier de muzikale omlijsting onder leiding van Sef Mestrom zaliger. Tegenwoordig is de joekskapel “Zônger Drank, Geine Klank” regelmatig actief bij carnavalsactiviteiten. Vanaf 1960 zagen ook regelmatig leuke carnavalsliedjes het levenslicht. Een “gouwe ouwe” op dat gebied is nog altijd “Tröät nog ins aeve op dien toet”.

De eerste optocht

In het eerste jaar al trok er een mooie carnavalsoptocht rond in Maasbracht. Het opstellen vond plaats in de Suikerdoos. Heel Maasbracht was uitgelopen om de optocht te aanschouwen. In de beginjaren had vorst Wiel steeds een groot aandeel in het bouwen van de carnavalswagens.

Jeugdcarnaval

Carnaval vieren werkt aanstekelijk. Dat bleek toen in 1972 in Maasbracht spontaan een jeugdcarnavals-vereniging werd opgericht onder de naam “De Pölle”. Bert van Engelen was de eerst jeugdprins. In het jaar 2000 heeft nog een reünie plaatsgevonden van de jeugdprinsen tijdens hun eigen Bonte Middag. In Brachterbeek verrees in 1987 de jeugdcarnavalsvereniging “De Kuukes” met als eerste jeugdprins Rogier Stockbroekx en eerste jeugdprinses Cridy Moors.

Boerebroelof

In Brachterbeek kreeg de boerebroelof gestalte op carnavalsdinsdag, voor het eerst in 1984. Initiatief daartoe was genomen door Truus van Jac Beurskens, Mia van Har Bongaerts, Sjra Weling en Pierre Smeets. Tijdens een bijeenkomst in het café van de Andreashal werd de knoop doorgehakt en werd samen met de toneelgroep uit Brachterbeek de eerste Baeker-Boere-Broelof in elkaar gestoomd. Marie van Romeijnders en Jac Beurskens werden met een davernede slag op het aambeeld in de voormalige smederij van René Smeets in de onecht verbonden. Sindsdien is dit jaarlijks terugkerende feest uitgegroeid tot één van de hoogtepunten van de carnaval in Brachterbeek. Helaas bleek de noodzakelijke opvolging in het bestuur een onoverkomenlijk probleem voor de Boere Broelof met als gevolg dat deze activiteit in 2013 voor de (voorlopig) laatste maal heeft plaatsgevonden.

Andere carnavaleske activiteiten

Gedurende de afgelopen 5 x 11 jaar zijn er diverse vreemde en opmerkelijke activiteiten georganiseerd. Zo werd er in 1967 een voetbalwedstrijd gehouden tussen de Hoonder en de gemeenteraad. Uiteraard was iedereen verkleed. De wedstrijd stond onder leiding van scheidsrechter juffrouw Evers. Onder muzikale begleiding van Harmonie St. Cecilia werd de uitslag – na langdurige discussie – vastgesteld op 2-2.

foto
De “voetbalvereniging”.

Ook werd er een autopedwedstrijd op touw gezet tussen Hoonderprins Leo van Bussel en Kwekkerteprins Toon Nieskens. De wedstrijd vond plaats op de weg van Maasbracht naar Linne, nota bene onder politiebegeleiding!! In 1976 vond er een carnavaleske communicatie plaats tussen Maasbracht en de mammoettanker S.S.T.T. “Maasbracht” van Holland Bulktransport, destijds varende in de nabijheid van Kaapstad met als doel de Perzische Golf. Vanaf de tanker werd geïnformeerd naar een toepasselijke naam voor de officiersbar. Vanuit Maasbracht werd het voorstel gelanceerd om de bar de naam “Hoondertempel” te geven. Via Rijkskuststation Radio Scheveningen kwam het prettige bericht binnen dat het voorstel was aangenomen.

Sleuteloverdracht

Nadat de sleuteloverdracht vele jaren lang was gegoten in de vorm van een raadsvergadering waarbij uiteindelijk de sleutel aan de Hoonder werd overhandigd, hebben de gemeentelijke herindelingen ertoe geleid dat deze traditie moest worden aangepast. Als gevolg van de gemeentelijke herindelingen reikt de burgemeester van de gemeente Maasgouw tijdens de jaarlijkse sleuteloverdracht 8 sleutels uit. Deze sleutels, die toegang geven tot het gemeentehuis, worden overhandigd aan de Prinsen van de Linner Kwekkerte, de Leefhöbbers uit Stevensweert, de Noeatevraeters uit Ohé en Laak, de Gangmaekers uit Heel, de Golfbraekers uit Wessem, de Geitebuk uit Thorn, de Jokers uit Beegden en uiteraard aan de Maasbrachter Hoonder. Uit informele bron is vernomen dat het sinds de herindeling een drukte van belang is aan het gemeentelijk sleutelgat tijdens de drie dolle dagen!

De derde Prins Carnaval van de Hoonder.